Eigen datingsite opzetten Pink sex chat room

Posted by / 04-Oct-2017 14:57

Eigen datingsite opzetten

openbare werken, nutsleidingen en gemeentelijke / OCMW infrastructuur (wegen, groen en gebouwen).* Het beheren en opvolgen van de digitale toepassingen die bijdragen tot een transparante en efficiënte organisatie: GIS, Gipod, inname openbaar domein,…. * De organisatie aansturen in de richting van ‘smart-city’ op een ambitieniveau dat haalbaar is voor een eigentijdse middelgrote gemeente.Het gaat om een voltijds betrekking in een contract van onbepaalde duur met functiewaardering B1-B3.Functie-inhoud * Het beheren en opvolgen van de algemene dossiers en in het bijzonder de overheidsopdrachten of de werken in eigen beheer m.b.t.- Elke selectie wordt afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef.Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.Hiervoor kan o.a verwezen worden naar de informatieve links op deze pagina (basiskader vanaf 30 juni 2017): https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving * grondige kennis office-toepassingen (word, excel,..) en zeker ook GIS en GIPOD Aanwervingsvoorwaarden * Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; * De burgerlijke en politieke rechten genieten; * Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk * Vereist diploma: Bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of een daarmee gelijkgesteld diploma * Slagen in een selectieproef, waarbij de selectiecommissie een keuze kan maken uit de volgende onderdelen: - een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t.de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen.

- een worksampleproef: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.

* Synthese of analyse maken van vergaderingen en hierover rapporteren * Kwaliteitscontrole * Duurzaamheidstoets van de overheidsopdrachten, overheidsgebouwen, …

* Planning maken van werkzaamheden, bespreken en opvolgen.

* coördineren en opvolgen van dagelijkse meldingen * verlenen van technisch advies aan andere entiteiten en overheden * leiding en coördinatie van renovatie-, restauratie en nieuwbouwprojecten * opvolging technische dossiers i.v.m.

de gebouwen die eigendom zijn van de kerkfabrieken Informatie verschaffen over het patrimonium, monumenten en landschappen.

eigen datingsite opzetten-73eigen datingsite opzetten-65eigen datingsite opzetten-68

Doel: zorgen voor de juiste informatie voor het uitvoeren van specifieke opdrachten.